Nyhamna Expansion

Nyhamna ekspansjonsprosjekt (NYX) er på sitt mest hektiske i desse dagane, og gjennom dei siste åra har meir enn 6.000 personar vore i sving inne på anlegget for å gjera det klart til å ta imot meir gass.
Onsdag 22. juni brakte dei saman eit knippe av desse til eit historisk augneblikk som viser dimensjonen og mangfaldet av dyktige arbeidsfolk som til saman utgjer utvidelsesprosjektet på Nyhamna.
I filmen ser du korleis 850 personar frå om lag 60 forskjellige selskap dannar prosjektet sine bokstavar NYX.
Program
Nyhende
Dato
29. juni 2016
Lengde
00:44

Kommentarer

(logout)